Skip to main content
NyheterVeterinær

Dyrebeskyttelsen Norge advarer mot å kjøpe syke hunder

Av 15. april 2020mai 10th, 2023Ingen kommentarer
Toppbilde brosjyre - Råd til deg som skal kjøpe valp. Foto Pixabay

Mange hundeeiere får en ubehagelig overraskelse når de får vite at familiens hund har en eller flere arvelige sykdommer. Slike sykdommer kan føre til både redusert livskvalitet for familiemedlemmet, og høye veterinærregninger.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay.
P å denne tiden av året er det mange som tar kontakt med oppdrettere for å planlegge valpekjøp til sommeren. I en ny veileder som Dyrebeskyttelsen Norge har utarbeidet, kommer dyrevelferdsorganisasjonen med gode råd og tips til de som vurderer å gå til anskaffelse av hund. Veilederen kan lastes ned nederst i denne saken.

Leveres med sykdomsgaranti

Flere hunderaser er svært utsatt for arvelige lidelser og helseutfordringer knyttet til rasens fremavlede utseende. Dyrebeskyttelsen Norge mener at flere av de mest utsatte rasene i dag leveres med sykdomsgaranti, og at hundeeier må belage seg på skyhøye veterinærregninger og forkortet liv hos enkelte raser.
Lidelser som er svært vanlige kan føre til høye kostnader, som ikke alltid blir dekket av forsikringsselskapene. Dette gjelder blant annet pusteproblemer hos kortsnutede raser (BOAS-syndrom), skjelettlidelser, fødselsproblemer og hjertelidelser. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker med den nye veilederen å bidra til økt bevissthet rundt disse alvorlige problemene knyttet til flere av de mest populære hunderasene.
Vi ser dessverre at usunne og syke hunderaser er svært populære på tross av at man har drevet med opplysningsarbeid for å rette på dette i over 20 år. Vi håper at denne veilederen vil være til nytte og glede for valpekjøpere, og at den bidrar til en økt bevissthet om at avl på syke dyr er dyremishandling, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.
Dyrebeskyttelsen Norge og lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus, har de siste årene arbeidet for å sette søkelys på uetisk avl av familiedyr, gjennom kampanjen «Ærlig talt». Dyrebeskyttelsen Norge mener at mye av dagens raseavl, er brudd på dyrevelferdsloven paragraf 25. Loven krever blant annet at dyr skal avles med god funksjon og helse, og forbyr avl som endrer eller viderefører arveanlegg som påvirker dyrenes fysiske og mentale funksjoner negativt.

Flere ting å vurdere før anskaffelse

I veilederen fremhever Dyrebeskyttelsen Norge mange ulike faktorer for å øke sannsynligheten for at man ender opp med en hund som bringer glede til familien, som også er sunn, har et godt gemytt og som kommer fra et omsorgsfullt oppdrett. Organisasjonen får mange henvendelser hvert år fra hundeeiere som vil omplassere hunden sin, og høye veterinærutgifter som følge av arvelige lidelser er en gjenganger blant disse.
Vi må gi kommende generasjoner med hunder et bedre utgangspunkt for gode liv. Oppdrettere som driver seriøst må ta i bruk tilgjengelige verktøy og dagens vitenskap i avlsarbeidet, sier Roaldset.
Forside brosjyre Råd til deg som skal kjøpe hund

Brosjyre – Råd til deg som skal kjøpe valp

Dyrebeskyttelsen Norge 2020.

Last ned

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel