Skip to main content
NyheterVeterinær

Advarer mot å åpne opp for bruk av ville dyr i medisin i Norge

Av 3. april 2020mai 10th, 2023Ingen kommentarer
Svartbjørn i bur. Foto: Shutterstock

Hvis Kina får viljen sin, vil bjørnegalle og andre bestanddeler fra ville dyr anerkjennes som en behandlingsform verden over. Dyrebeskyttelsen Norge advarer sterkt mot å tillate dette, da dette vil true både dyr og mennesker og samtidig øke risikoen for flere pandemier.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock.
F ra 2022 kan helsevesenet i Norge ta i bruk et nytt diagnoseregister, kalt ICD-11. Diagnoseregisteret er verdensomspennende og vedtas av Verdens helseorganisasjon (WHO). Problemet med ICD-11 som kommer om et par år, er at det anerkjenner diagnoser fra tradisjonell kinesisk medisin (TCM). Remedier brukt til behandling innenfor TCM er ofte basert på dyr. Dette åpner for internasjonal bruk av ville dyr som medisin, og kan i verste fall føre til flere pandemier, lik den vi nå opplever med Covid-19.

Truer dyrs velferd, sårbare dyrearter og utgjør fare for alles helse

Dyrebeskyttelsen Norge har sendt et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), hvor vi krever at norske myndigheter jobber mot WHO for å få fjernet tradisjonell kinesisk medisin fra diagnoseregisteret. Brevet kan leses nederst i saken. Å åpne opp for behandlingsformer uten vitenskapelig effekt, som er basert på bestanddeler fra ville dyr, er både en trussel mot sårbare dyrearter, dyrenes velferd og menneskeheten.
– Vårt helsevesen må baseres på vitenskap og vi må kreve at WHO skal være en kunnskapsorganisasjon. Det er helt absurd om norske leger skal benytte diagnoser der for eksempel galle fra bjørn er behandlingen. Dette må helseministeren stanse, sier Åshild Roaldset, Veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Må ikke la seg lure

Kinesiske myndigheter har i kjølvannet av den pågående pandemien, stengt ned matmarkeder og lagt ned forbud mot å spise ville dyr. Det nye lovverket forbyr derimot ikke bruken av ville dyr som behandlingsmetode i tradisjonell kinesisk medisin. Dette medfører at det fortsatt blir stort press på de ville dyrene som er populære å bruke som medisin, og da spesielt utrydningstruede dyrearter.
Kina har i tillegg nå gått ut og foreslått bruken av bjørnegalle, som medisin mot koronaviruset. Dette blir regelrett feil, når årsaken til koronapandemien kan se ut til å komme fra slike markeder hvor man omsetter ville dyr, som flaggermus og den utrydningstruede arten pangolin.
– Det viktigste tiltaket mot nye pandemier er å endre på hvordan dyr holdes og omsettes. Vi får håpe at covid-19 utbruddet gjør at verden våkner og stiller krav til omsetning av dyr i Asia. Det er bare spørsmål om tid før nye pandemier oppstår om Asia ikke endrer sin praksis rundt håndtering og bruk av dyr. Vår helse er tett knyttet til dyrs helse, dette fanges opp i begrepet en helse (one health). Norske myndigheter bør arbeide for at begrepet en helse blir en integrert del av WHOs arbeid, forklarer Roaldset.

 

Signer vårt opprop mot inkludering av TCM i nytt diagnoseregister

Bilde av pangolin i bur på dyremarked. Foto: Dan Barrett/Wikimedia Commons

Bilde av pangolin på dyremarked i Asia. Foto: Dan Barrett/Wikimedia Commons.

Forsidebilde brev til Bent Høie om ICD-11

Brev angående ICD-11

til Bent Høie

Last ned brev

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel