Skip to main content
NyheterVeterinær

Nærings- og fiskeridepartementets koronatiltak er ikke troverdig og truer dyrevelferden

Ung steinkobbe på isflak. Foto: Pixabay.

Fire fartøy har fått tillatelse til å gå på selfangsting i år. Ifølge § 8 i forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2020, skal fartøy som får tillatelse til å delta i fangst ha en inspektør om bord, men i år har de fått unntak for dette grunnet koronapandemien.

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge
D enne bestemmelsen fravikes i årets selfangst. Nærings- og fiskeridepartementet har, i samråd med Fiskeridirektoratet, bestemt at inspektørene holder seg hjemme grunnet smittefaren i forbindelse med koronapandemien.

Dyrebeskyttelsen Norge mener det er uansvarlig av departementet å fjerne inspektørene, uten samtidig å stoppe årets selfangst. Det helsemessige hensynet burde også gjelde for resten av mannskapet. For å sikre dyrevelferden er det vesentlig at inspektørene er til stede under selfangsten, for å påse at fangsten går riktig for seg. Fangstfolkene skal blant annet anvende humane fangstmetoder for å forhindre unødige lidelser for dyrene. Det er viktig at dette dokumenteres.

Til sammenligning ville vi nok ikke sett det som verken akseptabelt eller god epidemibekjempelse å fjerne dyrevelferdsinspeksjonen på slakteriene, noe som utføres av offentlig ansatte veterinærer. Pandemitiltaket fra departementet kan ikke ansees å være et nyttig tiltak i møte med covid-19. Vedtaket åpner opp for spekulasjoner i hvordan saksgangen bak et slikt uheldig og lite troverdig vedtak har foregått.

Dyrebeskyttelsen Norge ber om at Nærings- og fiskeridepartementet går tilbake på sitt vedtak og umiddelbart sørger for at dyrevelferdsinspektører kommer ut på båtene som allerede har startet fangstsesongen, eller beordrer umiddelbar stans av selfangst.

Støtt vårt arbeid for dyrs velferd – bli medlem