Skip to main content
search
0
NyheterVeterinær

Nærings- og fiskeridepartementets koronatiltak er ikke troverdig og truer dyrevelferden

Av 3. april 2020mai 2nd, 2023Ingen kommentarer
Ung steinkobbe på isflak. Foto: Pixabay.

Fire fartøy har fått tillatelse til å gå på selfangsting i år. Ifølge § 8 i forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2020, skal fartøy som får tillatelse til å delta i fangst ha en inspektør om bord, men i år har de fått unntak for dette grunnet koronapandemien.

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge
D enne bestemmelsen fravikes i årets selfangst. Nærings- og fiskeridepartementet har, i samråd med Fiskeridirektoratet, bestemt at inspektørene holder seg hjemme grunnet smittefaren i forbindelse med koronapandemien.

Dyrebeskyttelsen Norge mener det er uansvarlig av departementet å fjerne inspektørene, uten samtidig å stoppe årets selfangst. Det helsemessige hensynet burde også gjelde for resten av mannskapet. For å sikre dyrevelferden er det vesentlig at inspektørene er til stede under selfangsten, for å påse at fangsten går riktig for seg. Fangstfolkene skal blant annet anvende humane fangstmetoder for å forhindre unødige lidelser for dyrene. Det er viktig at dette dokumenteres.

Til sammenligning ville vi nok ikke sett det som verken akseptabelt eller god epidemibekjempelse å fjerne dyrevelferdsinspeksjonen på slakteriene, noe som utføres av offentlig ansatte veterinærer. Pandemitiltaket fra departementet kan ikke ansees å være et nyttig tiltak i møte med covid-19. Vedtaket åpner opp for spekulasjoner i hvordan saksgangen bak et slikt uheldig og lite troverdig vedtak har foregått.

Dyrebeskyttelsen Norge ber om at Nærings- og fiskeridepartementet går tilbake på sitt vedtak og umiddelbart sørger for at dyrevelferdsinspektører kommer ut på båtene som allerede har startet fangstsesongen, eller beordrer umiddelbar stans av selfangst.

Støtt vårt arbeid for dyrs velferd – bli medlem

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel