Nyheter

Utsetter årsmøter i lokalavdelingene

Informasjon vedrørende covid-19

Det pågående coronaviruset fører til utsettelser av lokalavdelingers årsmøter på ubestemt tid.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. 
G runnet den pågående situasjonen med coronavirus, er mange av våre lokalavdelingers årsmøter utsatt på ubestemt tid. Alle berørte medlemmer skal ha mottatt en sms om dette, eller blir kontaktet på andre måter.
Sekretariatet til Dyrebeskyttelsen Norge har innført hjemmekontor etter anbefaling fra myndighetene, men vi skal prøve å jobbe mest mulig som normalt.
Covid-19 spres fra menneske til menneske og det er ikke beskrevet sykdom eller smitte fra husdyr eller kjæledyr til menneske. Hold deg oppdatert om dette inne på Veterinærinstituttet sine nettsider.
Vi anbefaler alle om å ta vare på hverandre og lytte til myndighetene, samt følge felles dugnad om å prøve å forhindre smittespredning.