Skip to main content
search
0
Nyheter

Skal føre tilsyn med dyrevelferden i 600 svinebesetninger

Av 10. mars 2020mai 3rd, 2023Ingen kommentarer
Bilde av gris. Foto: Pixabay.

600 svinebesetninger skal nå under lupen i forbindelse med Mattilsynet sin tilsynskampanje. Kampanjen settes i gang for å undersøke om grisens velferd ivaretas i henhold til regelverket.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay.
I  løpet av 2020 og 2021 skal Mattilsynet gjennomføre en nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin for å undersøke om dyrevelferdsregelverket følges i alle typer grisebesetninger.
Denne tilsynskampanjen er i planleggingsfasen og i forrige uke var daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, med på oppstartsmøtet for kampanjen. Deltakere på oppstartsmøtet var både fra dyrevernsiden og fra landbruket.

Ønsker åpen prosess

Mattilsynet legger opp til en åpen prosess med mulighet for innspill fra relevante aktører, noe vi er veldig takknemlig for. Oppstartsmøtet reflekterte dette godt, med relevante og interessante diskusjoner. Formålet med kampanjen er blant annet å avdekke brudd på regelverk, få økt kunnskap om omfanget av ulike dyrevelferdsutfordringer og regelbrudd, bedre holdninger hos enkelte bønder og undersøke prosedyre for kastrering av gris.
Dyrebeskyttelsen Norge kommer til å følge med på prosessen underveis og er en ivrig pådriver for at dyrene skal få et liv verd å leve. For mange av våre produksjonsdyr må dyrevelferden ligge over lovens minimumskrav for at dyrenes lovfestede egenverdi, utover den verdien de har for mennesker, skal være ivaretatt.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel