Nyheter

Skal føre tilsyn med dyrevelferden i 600 svinebesetninger

Bilde av gris. Foto: Pixabay.

600 svinebesetninger skal nå under lupen i forbindelse med Mattilsynet sin tilsynskampanje. Kampanjen settes i gang for å undersøke om grisens velferd ivaretas i henhold til regelverket.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay.
I  løpet av 2020 og 2021 skal Mattilsynet gjennomføre en nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin for å undersøke om dyrevelferdsregelverket følges i alle typer grisebesetninger.
Denne tilsynskampanjen er i planleggingsfasen og i forrige uke var daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, med på oppstartsmøtet for kampanjen. Deltakere på oppstartsmøtet var både fra dyrevernsiden og fra landbruket.

Ønsker åpen prosess

Mattilsynet legger opp til en åpen prosess med mulighet for innspill fra relevante aktører, noe vi er veldig takknemlig for. Oppstartsmøtet reflekterte dette godt, med relevante og interessante diskusjoner. Formålet med kampanjen er blant annet å avdekke brudd på regelverk, få økt kunnskap om omfanget av ulike dyrevelferdsutfordringer og regelbrudd, bedre holdninger hos enkelte bønder og undersøke prosedyre for kastrering av gris.
Dyrebeskyttelsen Norge kommer til å følge med på prosessen underveis og er en ivrig pådriver for at dyrene skal få et liv verd å leve. For mange av våre produksjonsdyr må dyrevelferden ligge over lovens minimumskrav for at dyrenes lovfestede egenverdi, utover den verdien de har for mennesker, skal være ivaretatt.