Skip to main content
search
0
NyheterVeterinær

Pressemelding – Lanserer veileder for å avdekke og forhindre vold

Av 9. mars 2020mai 10th, 2023Ingen kommentarer
Toppbilde PM om veileder_Foto_Pixabay

Gjennom samarbeidsprosjektet «Se sammenhengen», lanseres nå for første gang en veileder for dyrehelsepersonell om vold mot dyr og vold i nære relasjoner. Veilederen er en viktig brikke i arbeidet med å øke bevisstheten om sammenhenger mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner, og skal gjøre veterinærer bedre rustet til å avdekke dyremishandling.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Forsidebilde til veilederen. Kreditering: Pixabay.
Det er behov for tett samarbeid mellom ulike yrkesgrupper i møte med familievold. Vi håper at veilederen vil være et godt verktøy for veterinærer, slik at de blir bedre rustet til å håndtere slike vanskelige saker», sier Karianne Muri, førsteamanuensis innen dyrevern og veterinærsamfunnsmedisin ved NMBU veterinærhøgskolen.

Dyremishandling kan være et familievoldsproblem

Det er en kjent sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Der hvor dyr mishandles, kan også mennesker være utsatt for mishandling, og omvendt.
Samarbeidsprosjektet «Se sammenhengen» ble opprettet i 2017 av NMBU Veterinærhøgskolen, Dyrebeskyttelsen Norge og Krisesentersekretariatet. Gjennom veilederen «Se sammenhengen: Vold mot dyr og vold i nære relasjoner» som lanseres på Veterinærdagene på Gardermoen 9.-11. mars, får dyrehelsepersonell viktig kunnskap som kan støtte dem når en mistanke om mishandling oppstår.
– Dyremishandling kan ofte være en del av et større familievoldsproblem, der andre i familien også blir mishandlet. Denne veilederen er et viktig verktøy som kan tas i bruk for å se sammenhengen mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner, sier Idun Moe Hammersmark, Daglig leder i Krisesentersekretariatet.

Et praktisk verktøy for dyrehelsepersonell

Veilederen har som mål å gi dyrehelsepersonell kunnskap til å kunne gjenkjenne og avdekke dyremishandling. Den definerer ulike typer mishandling, og ved å beskrive varselflaggene for mishandling gir den en pekepinn på om dyret har vært utsatt for vold eller om det kan dreie seg om et uhell. Vold er ofte vanskelig å avdekke, og veilederen gir grunnleggende råd om hva man skal være oppmerksom på under den kliniske undersøkelsen av dyret. Veilederen gir også praktiske råd om hvordan man går fram ved mistanke om vold mot dyr og mennesker. Med økt kunnskap og bevissthet om emnet, vil dyrehelsepersonell kunne bidra til å hjelpe både voldsutsatte dyr og mennesker. Et annet viktig mål med veiledningsmateriellet er å oppfordre til tettere samarbeid mellom ulike etater og yrkesgrupper, og det vil derfor komme egne veiledere til andre yrkesgrupper etter hvert.
– Veilederen er ført i pennen av Karianne Muri ved NMBU. Vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har med NMBU og Krisesentersekretariatet og vi håper økt kunnskap vil hjelpe både dyr og mennesker», sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.
Les mer om samarbeidsprosjektet: 

Legg igjen en kommentar

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel