Skip to main content
Nyheter

14 000 i bot for å ikke hjelpe katten sin

Av 13. januar 2020mai 3rd, 20232 kommentarer
Illustrasjonsbilde katt med kun ett øye. Foto Pixabay.

En mann ifra Sunnfjord i Vestland unnlot å ta med katten sin til veterinær da den ble skadet. Nå må han betale 14 000 kroner i bot for brudd på dyrevelferdsloven.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Illustrasjonsbilde fra Pixabay.
D et var i fjor sommer at det kom inn meldinger om at publikum hadde bitt seg merke i en katt med en stygg øyeskade, som vandret rundt i et boligfelt i Sunnfjord. Etter en stund dukket katten opp igjen med tre kattunger, og ble ivaretatt av en beboer i området. Nå er katteeieren dømt til å betale 14 000 kroner i bot for å ha unnlatt å gi tilstrekkelig hjelp til sin katt.

Vanskjøtsel i minst fem år

I perioden 2013 til 2018, unnlot mannen å gi medisinsk tilsyn til katten sin, som hadde en alvorlig skade på det ene øyet. Det var bekymrede beboere i nabolaget som hentet inn katten som gikk utendørs og fikk bragt denne til veterinær, da den ikke så ut til å bli ivaretatt av noen.
Øyeskaden skulle vise seg å være såpass alvorlig at katten måtte fjerne øyet. I tillegg har den fått permanente skader på det andre øyet. Publikum skal ha varslet både Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen Norge, hvor sistnevnte valgte å anmelde mannen for brudd på dyrevelferdsloven, da vedkommende stod frem som eier av katten.
Katten er nå ivaretatt av en ny eier, og skal etter forholdene ha det godt i sitt nye hjem.

Innrømte eierskap, ville ikke betale veterinærutgifter

Katteeier skal ha erkjent eierskap over katten og ha innrømmet at skaden på øyet hadde oppstått for fem år siden, uten at det hadde blitt gjort noe mer enn undersøkelse av veterinær i 2013. Katteeier anmeldte høsten 2018 Dyrebeskyttelsen Norge for å ha stjålet katten, og krevde denne tilbake, uten å dekke utgiftene i forbindelse med behandlingen katten skal ha fått. Katten har ikke blitt levert tilbake til tidligere eier, og var på dette tidspunktet heller ikke ID-merket.
Siden hunnkatten kom til katteeieren, skal han ha unnlatt å forhindre at katten ble drektig, og mannen har forklart at hun kan ha hatt til sammen 16 kull over en periode på åtte år. Dette vitner om særdeles dårlig kattehold, og kan ha påført svært stor påkjenning for katten. Hunnkatten var svært utmagret og hadde 3 kattunger med seg, da hun ble funnet utendørs i et nabolag i Sunnfjord.
Mannen kan ikke gjøre rede for hva som har skjedd med alle kattungene som har blitt født opp gjennom årene, som kan være opp imot 80 kattunger i løpet av denne perioden.

Liten reaksjon ifra Mattilsynet

Det var publikum som først varslet om saken til Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen Norge, og Dyrebeskyttelsen Norge sentralt som valgte å anmelde saken til politiet.
Mattilsynet skal ha ført tilsyn hos katteeier hvor de har gitt informasjon om ansvarlig kattehold og anbefaling om kastrering for å forhindre drektighet, men har ikke utført noen sanksjoner overfor katteeieren.

Politiet tok ut siktelse i saken for brudd på dyrevelferdsloven § 37 første ledd jf. §24og § 3 for å ha overtrådt bestemmelsen om at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare, i tillegg til som dyreholder å ha unnlatt å sikre at dyr får godt tilsyn og stell. Høsten 2019 valgte politiet å straffe mannen i form av bot på 14 000 kroner. Mannen har godtatt boten, for å ha unnlatt å sikre at katten fikk tilstrekkelig veterinærhjelp.

Bra at politiet tar affære

Dyrebeskyttelsen Norge er svært fornøyde med at påtalemyndigheten har reagert på behandlingen av katten og dens kattunger i denne saken og har bøtelagt vedkommende for brudd på dyrevelferdsloven. Hadde ikke mannen vedtatt boten, ville saken gått for domstolene, med risiko for større bot.

Katteeieren i Sunnfjord greier ikke å gjøre rede for hvor det har blitt av 16 kattungekull. Det betyr at det etter all sannsynlighet har foregått grov vanskjøtsel med døden til følge i årevis, uten at myndighetene har grepet inn. Juridisk sett er det den som eier kattemora som har ansvar for alle kattungene som blir født. Vi har utallige slike kattehold rundt omkring i landet. Dyrebeskyttelsen Norge kan ikke lenger akseptere kattehold der eier fraskriver seg ansvar for kattunger og unnlater å ta katten til veterinær, derfor kommer vi til å teste flere liknende saker juridisk, i tida som kommer. Vår anbefaling er selvfølgelig at alle katter blir kastrert og ID-merket. Dette er gode tiltak som vil stanse mye unødvendig lidelse, forteller daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Ikke ferdige med saken

Denne saken belyser godt hvilket ansvar man har som dyreeier og Dyrebeskyttelsen Norge anser seg ikke ferdige med saken, selv om katteeier har blitt bøtelagt. Organisasjonen vil kontakte Mattilsynet og be om at utleggene i forbindelse med denne saken blir dekket i henhold til lovverket på området som omhandler hjelpeplikten.
Dyrebeskyttelsen Norge har opplevd Mattilsynet som uinteressert i kattens velferd i denne saken og mener at det er uforståelig at Mattilsynet mener at veiledning er rett tiltak i denne grove saken, der dyreeier ikke greier å redegjøre for opptil 80 dyr. Dyrebeskyttelsen Norge er av den oppfatning at om saken hadde omhandlet eksempelvis hund, ville saken etter all sannsynlighet blitt tatt på alvor av Mattilsynet.
Det er dessverre ikke et unikum at dyr utsettes for vold og mishandling i Norge. Det er svært viktig at myndighetene tar vold mot dyr på alvor, og straffeforfølger de som bryter dyrevelferdsloven. Dyrebeskyttelsen Norge har en klar oppfatning at mye lidelse hos katt ville vært unngått dersom man fikk på plass obligatorisk ID-merking, slik at ansvaret for dyrevelferden kan plasseres der det hører hjemme; hos dyreeier, forklarer Roaldset.

Join the discussion 2 kommentarer

 • Sati Lucas sier:

  Fantastisk innsats Dyrebeskyttelsen ❤️
  Flott at politiet reagerer der ansvarlig instans (Mattilsynet) svikter!

 • Helene Ørstavik sier:

  Hann burde fått fengsells straff og mishandle dyr på den måten er ikke greit.

Legg igjen en kommentar

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel