Skip to main content
Nyheter

Hjelp oss med å endre hundeloven!

Bli med å endre hundeloven! Foto: Pixabay

Landbruks- og matdepartementet har nå bedt om innspill til forslag til endringer i Lov om hundehold (hundeloven). Frist for innspill er fredag 20. desember, og Dyrebeskyttelsen Norge anbefaler alle dyrevenner om å bidra til en mer rettferdig lov for Norges hunder ved å sende inn sitt innspill til departementet.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide
Lov om hundehold (bedre kjent som hundeloven) gir både hunder og hundeeier dårlig rettsvern, og strider med dyrevelferdsloven. Nå har Landbruks- og matdepartementet bedt om innspill til forslag til revidering av hundeloven. Fristen er fredag 20. desember, og under finner du e-post, samt forslag til tekst du kan sende inn til departmentet.

I strid med dyrevelferdsloven

Det finnes flere hundre tusen hundehold i Norge i dag. Dette til glede for mange, men potensielt problematisk for andre. Derfor må selvfølgelig norske hundehold reguleres slik at det fungerer best mulig for både mennesker og dyr. Dagens lovverk er velfungerende på mange måter, men fremstår dessverre som hundefiendtlig og uhensiktsmessig på en del områder. Dyrebeskyttelsen Norge mener det er stort behov for en revisjon av loven og er derfor veldig glad for at loven tas opp til vurdering. Dyrebeskyttelsen Norge og flere andre organisasjoner hadde et innspillsmøte med Landbruks- og matdepartementet i november. Departementet vil nå motta flere innspill vedrørende hundeloven, før dette skal vurderes over nyttår og avgjøre om hundeloven skal endres.
Det er svært gledelig at Landbruks- og matdepartementet tar på alvor den jobben organisasjoner og privatpersoner har gjort for å belyse hvor uhensiktsmessig nåværende lov er. Det er også svært gledelig at departementet har fått inn etolog Gry Løberg som fagperson til å vurdere innspillene som har kommet inn.
Her kommer hovedpunktene i Dyrebeskyttelsen Norges innspill, som vi oppfordrer alle dyrevenner til å kopiere og sende inn til departementet – om man ikke ønsker å skrive egne punkter.
Les Dyrebeskyttelsen Norge hele innspill til departementet her: Dyrebeskyttelsen Norges innspill hundeloven til LMD 2019
Hovedpunkter:
 • Flere av bestemmelsene i hundeloven er i strid med dyrevelferdsloven. Disse to lovverkene bør bli mer helhetlig.

 

 • Avliving av hunden fordi eier opptrer uaktsomt eller uansvarlig, skal ikke forekomme.

 

 • Vurdering om en hund er farlig eller ikke bør legges til uavhengig fagperson som har evidensbasert kunnskap om hund.

 

 • Det bør arbeides preventivt heller enn straffbasert. Sertifisering av hundeeier f.eks. ved nettkurs med eksamen, kan være ett viktig tiltak for å øke hundeeieres kompetanse.

 

 • Obligatorisk ID-merking av hund, og andre familiedyr, må innføres. Dette er viktig, blant annet for å kunne ha en sikker identifikasjon av det enkelte dyr, og for å kunne koble dyr og eier sammen. Dette vil også være viktig for å kunne drive effektivt tilsyn med avl av hund og registrering av hundens egenskaper (databasebasert tilsyn).

Kopier inn hovedpunktene og send inn ditt innspill til postmottak@lmd.dep.no innen utgangen av 20. desember 2019!

Join the discussion 3 kommentarer

 • Benedicte Røren sier:

  Det er alt for lite miljøvennlige hensyn til hund på reise. Reiseselskaper ser og sitt snitt i å utnytte situasjonen hundeeiere står overfor. Det bør reguleres ved lov at hunder kan være velkomne f.eks i sovekupe på tog, samt i lugarer på båt uten at hundeeiere må oppgradere billetten til utvendig lugar, slik det praktiseres på f.eks Hurtigruten. Hunder som må ligge på gulv på buss skal heller ikke måtte betale barnebillett, og busselskap må ikke lenger få lov å forby hunder.

 • Sissel Kvam sier:

  Ikke forlang avliving for de minste forseelser.Hunden bør ikke straffes for eierens feil .

 • Hildegunn Pettersen sier:

  Flere av bestemmelsene i hundeloven er i strid med dyrevelferdsloven. Disse to lovverkene bør bli mer helhetlig.

  Avliving av hunden fordi eier opptrer uaktsomt eller uansvarlig, skal ikke forekomme.

  Vurdering om en hund er farlig eller ikke bør legges til uavhengig fagperson som har evidensbasert kunnskap om hund.

  Det bør arbeides preventivt heller enn straffbasert. Sertifisering av hundeeier f.eks. ved nettkurs med eksamen, kan være ett viktig tiltak for å øke hundeeieres kompetanse.

  Obligatorisk ID-merking av hund, og andre familiedyr, må innføres. Dette er viktig, blant annet for å kunne ha en sikker identifikasjon av det enkelte dyr, og for å kunne koble dyr og eier sammen. Dette vil også være viktig for å kunne drive effektivt tilsyn med avl av hund og registrering av hundens egenskaper (databasebasert tilsyn).

Legg igjen en kommentar