NyheterVeterinær

Ærlig talt – det nytter!

Ærlig talt pressemelding

Ett år etter at Dyrebeskyttelsen Norge lanserte kampanjen Ærlig talt mot uetisk avl av familiedyr, pålegger nå Landbruks- og matdepartementet Mattilsynet til å utarbeide en forskrift rundt avl av familiedyr. Dette er et stort steg i riktig retning for å forhindre at familiedyr blir avlet frem med sykdommer og dårlig helse.

Tekst: Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær Dyrebeskyttelsen Norge. 
D yrebeskyttelsen Norge har jobbet mot uetisk avl av familiedyr i lang tid. Spesielt det siste året har organisasjonen brukt store ressurser på å jobbe strategisk for å få på plass varige strukturelle endringer i måten familiedyr blir avlet. Vi mener at avlen må baseres på vitenskap og ta hensyn til dyrets egenverdi, funksjon og helse, slik loven allerede krever.

Skal utarbeide en forskrift

I sommer har Landbruks- og matdepartementet gitt Mattilsynet i oppdrag å utrede og utarbeide en forskrift til paragraf 25 i lov om dyrevelferd. Det er en solid delseier på veien mot bedre helse og velferd for våre familiedyr og det er akkurat dette Dyrebeskyttelsen Norge jobber for.
Arbeidet med uetisk avl har pågått i lang tid. Allerede i 1998 uttalte Rådet for dyreetikk at enkelte raser bør forbys dersom helsen til disse rasene ikke blir bedret. I 2015 kom Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA) på banen. Denne lokalavdelingen av Dyrebeskyttelsen Norge finansierte en uavhengig rapport om avl av hund, skrevet av fagmiljøet ved NMBU Veterinærhøgskolen. Også denne rapporten foreslår å forby raser som har store helseproblemer. På tross av at rapporten fikk mye mediedekning er det dessverre lite som tyder på at helsen til utsatte raser har blitt bedre.
I 2018 lanserte Dyrebeskyttelsen Norge og DOOA #ærligtalt- kampanjen. I løpet av kampanjeperioden har vi arbeidet for å skape endring av dagens avl som er basert på skjønnhet. Kampanjen har bestått av en film for å sette søkelys på problemene med uetisk avl, utallige leserinnlegg i avisene og i det norske veterinærtiddskrift. Vi har hatt stor aktivitet i sosiale medier, deltakelse i Oslo maraton, møte med Mattilsynet, debatter og sendt inn bekymringsmeldinger om dyr som er avlet slik at de sliter med å puste. I tillegg har vi hatt møte med Veterinærforeningen, møte med NKK, opprettet en underskriftskampanje og hatt kontakt med politikere og departementet.
Dette langsiktige arbeidet bærer frukter og allerede i årsrapporten til Mattilsynet for 2018, ble vårt arbeid mot uetisk avl nevnt. Nå har vi kommet ett skritt lenger, vi har fått gehør for at det er behov for å forskriftsfeste avlsarbeidet.

Ærlig talt-kampanjen fortsetter

I den neste fasen av kampanjen skal vi være med som premissleverandør for hva som skal inn i den nye forskriften. Selv om det blir utarbeidet en forskrift er vi ikke sikre på om den blir vedtatt. Derfor trenger vi fortsatt din støtte..
Dyrebeskyttelsen Norge ønsker ikke at raser skal forbys. Vi jobber for at avlsarbeidet skal baseres på vitenskap og dyrets egenverdi, dyrets helse og egenskaper. I dag er avlen i stor grad basert på utseende og ideen om at rasene må holdes rene for enhver pris, til og med for raser som er innavlet til det sykelige. Dette gir svært mye lidelse og sykdom hos mange dyr.
Vi takker for all støtte i saken, både økonomisk, gjennom framsnakk, deltakelse på Oslo Maraton, heiagjeng under Oslo Maraton og alle som har støttet med signaturer og deling av saken i sosiale medier. Om du fortsetter å støtte denne saken tyder alt på at vi kommer i mål. Dette er en sak som har stor og umiddelbar betydning for livet til tusenvis av dyr. Hjelp oss å hjelpe!

Dette kan du gjøre for å hjelpe oss videre:

Her kan du lese mer om vårt arbeid mot uetisk avl:

For mer informasjon: 

Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær Dyrebeskyttelsen Norge

+47 47 45 88 44 | aashild@dyrebeskyttelsen.no

 

Legg igjen en kommentar