Status hjemløse dyr 2018: Krever handling etter nok et rekordår