Skip to main content

Det har heldigvis blitt et stadig økende fokus på dyrevelferd i dagens samfunn og dette vil også være positivt for konkurransedyrene. For å sikre at disse dyrene har god velferd, både under trening og i selve konkurransen, står en ny forskrift på trappene.

Tekst: Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge. Foto toppbilde: Wikimedia Commons/Bianca Nustad. Foto nederst i saken: Wikimedia Commons/Isabelle Dahlgren.
Artikkelen ble opprinnelig publisert i Dyrenes Forsvarer 1.2019 

 

D et at dyr brukes i konkurranser er ikke et nytt fenomen. Mange tenker nok på hest og hund når det snakkes om konkurransedyr, men også andre dyrearter deltar i ulike former for konkurranser. Det vil derfor være viktig at regelverket omhandler alle dyr som brukes i trening og konkurranser.

Dagens regelverk

At det kommer en egen forskrift for å sikre velferden til hester og hunder som brukes i konkurranser, er et stort skritt i riktig retning. Tidligere har konkurransedyrenes velferd i all hovedsak blitt ivaretatt av dyrevelferdslovens § 26 som omhandler trening, fremvisning, underholdning og konkurranser. Her legges ansvaret for at dyr som brukes i konkurranser har god velferd på personene som trener og bruker dyrene i konkurranser, samt arrangørene av konkurransen. Denne paragrafen gjelder for alle dyr og all type trening, også trening som ikke er rettet mot konkurranser.

Paragraf 26 skal sikre at dyrene er i så god form og har det som skal til for å tåle trening og konkurranser uten å bli skadet eller utmattet. Paragrafen forbyr også medisinbruk eller annen behandling som kan gjøre at treningen eller konkurransen resulterer i dårlig dyrevelferd. Et eksempel er bruk av smertestillende midler som dekker over en skade, slik at skaden kan forverres ved vedvarende aktivitet.

Det er heller ikke lov å bruke utstyr eller metoder som skremmer eller skader dyrene, eller som gjør at dyrene påføres unødige påkjenninger eller belastninger. Dette gjelder blant annet trening med strøm eller bruk av pisk på en måte som er smertefull for dyrene.

Siste punktet i denne paragrafen forbyr kamper mellom dyr eller mellom dyr og mennesker. Hanekamper, tyrefekting og hundekamper er eksempler på dette.

Katt på utstilling, foto: Pixabay.com

Dyr på utstilling må også beskyttes av lovverket. Foto: Pixabay.

Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser

Mattilsynets forslag til forskrift er nå ute på høring. Dyrebeskyttelsen Norge kommer med et høringssvar, hvor vi tar opp viktige punkter som vi mener bør tas hensyn til når dyr trenes til og deltar i konkurranser.

Det er veldig mye som er positivt med den nye forskriften.Dessverre gjelder den nye forskriften bare for hest og hund. Andre dyrearter som trenes til og deltar i konkurranser, omfattes ikke av det nye regelverket. I disse tilfellene er det dyrevelferdsloven som gjelder, blant annet ved utstilling av katt, kanin og husdyr, kaninhopping og reinkappkjøring. Det å begrense forskriften til å kun gjelde for hest og hund, signaliserer at dyrevelferd er mindre viktig for de mange andre dyreartene som brukes i konkurranse.

Forskriften har et forbud mot å bruke eller trene konkurransedyr etter behandling. Det er kjent at en rekke travhester har fått utført prestasjonsfremmende operasjoner av luftveiene (for eksempel reduksjon av lang bløt gane). For familiedyr, spesielt hund, foretas det også prestasjonsfremmende operasjoner. Et eksempel er brachycephale utstillingshunder som må opereres for å oppnå akseptabel livskvalitet. Dyrebeskyttelsen Norge mener at dyr som har gjennomgått konkurransefremmende operasjoner som har hatt effekt på dyrets prestasjon, skal ekskluderes fra bruk i konkurranser.
Det bør også forbys trening og konkurranser som har alvorlig innvirkning på andre dyrearters velferd. Eksempler er hitrening og hiprøver i forbindelse med jakttrening av hund, trening og konkurranser på fugl og roping på levende dyr.

Hva legges i begrepene trening og konkurranse?

Trening betyr vanligvis øvelser eller aktiviteter for å utvikle prestasjonsevner eller ferdigheter. Forskriften ser ikke på vanlig fysisk aktivitet og mosjon, samt lek, som trening. Når vi snakker om konkurranse, gjelder det aktiviteter der man kjemper om å være best. Det er mange ulike konkurranseformer hvor dyrenes evner og egenskaper testes, for eksempel hurtighet, styrke eller evnen til å hoppe høyt.
Noe som er viktig å ta med seg er at også utstilling av dyr blir sett på som konkurranse, siden dyr som stilles ut blir vurdert og premiert etter en gitt standard. Det vil si at den nye forskriften også gjelder for utstilling av hest og hund.

Dyrenes opplevelse av trening og konkurranse

To viktige faktorer innen dyrevelferd er stress og mestring. Stress er noe dyret opplever når det utsettes for en belastning, enten fysisk eller mentalt, og målet med stresset er å gjenskape likevekt hos dyret. Det at dyret opplever stress, er ikke det samme som å ha dårlig velferd. På samme måte som hos oss mennesker er det summen av stress over tid som påvirker dyret negativt og gir redusert velferd.
Mestring er de mekanismene dyret bruker for å takle en belastning, slik at dyret igjen opplever kontroll. Dyrets evne til å mestre ulike utfordringer vil blant annet avhenge av gener og miljøet de lever i. Også mentale faktorer som forutsigbarhet og følelsen av å ha kontroll, vil være viktig for dyrets evne til å mestre stress og ikke minst å redusere de negative effektene av stress. Jo mer et dyr forsøker å mestre livet sitt, desto dårligere antar man at dyrevelferden er.
For dyr som trenes på en positiv måte, som opplever en følelse av mestring og som ikke vedvarende presses til å prestere utover sine grenser, vil trening og konkurranser trolig oppleves som positivt og dette kan man ofte se på dyrene. Dessverre vil mange dyr ikke oppleve å ha et godt forhold til trening og konkurranser. Tvang og vold, uforutsigbarhet og mye og langvarig stress er noe en del konkurransedyr blir utsatt for. Det gjør at dyrene får en negativ opplevelse og dårlig velferd. Dyrenes reaksjoner på dette kan variere. Noen får kroppslige plager, f.eks. travhester som får diare når de ankommer travbanen og sledehunder og hester med magesår.

Mennesker og konkurranser

Konkurranser påvirker også oss mennesker. Hvem har ikke fått vondt i magen eller følt seg kvalm rett før en prestasjon, enten man skal holde et foredrag eller delta i en eller annen form for konkurranse. I konkurranser der dyr og mennesker jobber sammen, kan lysten til å vinne medføre at dyrene presses hardt og utsettes for situasjoner de ikke har forutsetninger for å håndtere. Heder og ære, og i noen konkurranseformer store pengepremier, vil kunne påvirke menneskenes vurderingsevne.
Vi mener at forslagene til endringer i regelverket som er fremstilt i departementets rapport, ikke vil føre til en god nok forbedring av dyrenes vilkår slik at lovens krav vil være oppfylt.  For å få til et forsvarlig dyrehold som vil være innenfor loven, må pelsdyroppdrettere bruke mye mer tid på dyrene og man må finne alternativer til nettingbur. Dette har næringen selv sagt er urealistisk. Derfor mener Dyrebeskyttelsen Norge at det er lite sannsynlig at denne paragrafen kommer til å bli fulgt av pelsdyrnæringen.
Når dyr skal delta i trening og konkurranser er det selvfølgelig viktig å sette seg godt inn det som har med dyrevelferd og lover og regler å gjøre. Enda viktigere er det å kjenne dyret sitt godt, slik at små endringer under trening eller i konkurranser plukkes opp og kan vurderes ut fra dyrevelferdsaspektet. Dyrets velferd vil alltid være viktigere enn å vinne.
Kilder: 
Dyrevelferdsloven                     

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel