Skip to main content
Veterinær

Uetisk avl og veterinærenes rolle

Mops med boas. Foto: Pixabay

Mange familiedyr lever med fysiske lidelser hver eneste dag som følge av menneskestyrt ekstremavl. Her er Dyrebeskyttelsen Norges oppfordring til veterinærer for å bidra til at vi får bukt med dette dyrevelferdsproblemet.

Tekst: Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge
 1. Helseattester utstedt av veterinær skal alltid inneholde følgende beskrivelser dersom de er tilstede hos dyret, selv om dyret tilsynelatende har god helse; brachycephal, respirasjonslyder, feilstilte tenner, entropion, ektropion, hudfolder, åpne fontaneller, patellaluxasjon, hårløshet, haleanomali og andre kjente arvelige defekter.
 2. I tilfeller der et dyrs livskvalitet er forringet av ekstremavl, skal Mattilsynet varsles. Dette gjelder også for sykdommer som ikke vises i hundens utseende, men som har rasepredisposisjon.
 3. Ved operasjon for å korrigere anatomiske defekter som er forårsaket av ekstremavl, skal dyret normalt kastreres ved samme anestesi for å hindre videre avl på dette individet. Dette gjelder også ved gjentakende fødselsproblemer. Mattilsynet varsles jmf. punkt 2.
 4. Fertilitetsbehandling og kunstig inseminering gis ikke til ekstremavlede dyr eller til dyr med alvorlige arvelige lidelser, slik som allergi.
 5. Både hanndyr og hunndyr skal funksjonstestes i forkant av fertilitetsbehandling og kunstig inseminering. Dyr med nedsatt funksjonsevne skal ikke brukes i avl.

Denne oppfordringen er åpen for diskusjon og supplering og justering.

Legg igjen en kommentar

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel