Skip to main content
search
0
Veterinær

Dyrebeskyttelsen Norge og ID-merking

Dyrebeskyttelsen Norge og DyreID har en særavtale når det gjelder ID-merking av Dyrebeskyttelsen Norge sine dyr. Dette er viktig for alle veterinærer å være klar over for å unngå merarbeid og problemer i forbindelse med registeringen av dyret.

Av Birgitte Fineid, Veterinærfaglig rådgiver, Dyrebeskyttelsen Norge; e-post: post@dyrebeskyttelsen.no

Øremerking av katter

I mer enn 40 år har Dyrebeskyttelsen Norge jobbet for merking av dyr, og da spesielt katt. I 1977 hadde organisasjonen en nasjonal kampanje i samarbeid med vekterselskapet Falken, hvor alle katteeiere ble oppfordret til å øremerke katten sin for å forhindre hjemløshet. Et nasjonalt register for øremerkede katter ble opprettet og drevet av Dyrebeskyttelsen Norge fram til 2006. Da ble det inngått en avtale om drifts- og merkesamarbeid mellom Dyrebeskyttelsen Norge og daværende Dyreidentitet. Dyrebeskyttelsen Norge har vært en stor pådriver i å øke andelen øremerkede dyr og arbeider fortsatt aktivt ut mot befolkningen og politikere for å få obligatorisk ID-merking av familiedyr.

Hva innebærer avtalen mellom Dyrebeskyttelsen Norge og DyreID?

Dyrebeskyttelsen Norge kjøper ID-chiper direkte fra Jan F. Andersen og chipnummer blir registrert der og sendt til DyreID. Chipnumrene blir dermed direkte koblet til Dyrebeskyttelsen Norge. Organisasjonen betaler ikke registreringsavgiften per chip, det vil si at registrering av dyr til eller fra Dyrebeskyttelsen Norge er gratis, blant annet fordi arbeidet utføres av våre egne frivillige.

Veterinærens rolle

Dyrebeskyttelsen Norge har etter DyreIDs omstrukturering fått en egen «satellitt» i deres database. Her finnes bare dyr registrert på Dyrebeskyttelsen Norge og organisasjonens ID-chiper vil automatisk registreres der. Det er derfor enda viktigere enn tidligere at Dyrebeskyttelsen Norges ID-chiper kun må brukes på dyr som er i organisasjonens varetekt. Det innebærer at veterinærer og Dyrebeskyttelsen Norge ikke kan låne ID-chiper av hverandre.

Dersom det brukes andre ID-chiper på Dyrebeskyttelsen Norges dyr, vil dette blant annet medføre problemer tilknyttet registreringsavgiften og feilregistrering hos DyreID. Privateide dyr som blir ID-merket med Dyrebeskyttelsen Norges ID-chiper, blir også feilregistrert i systemet.

Ved ID-merking av dyr tilhørende Dyrebeskyttelsen Norge, skal dyret registreres på våre lokalavdelinger. Den enkelte lokalavdelingen vil deretter selv gjøre endringer, for eksempel eierskifte.

På vegne av våre 28 lokalavdelinger og hundrevis av frivillige, ønsker vi å takke for godt samarbeid med veterinærer over hele landet. Ta kontakt med oss om du har spørsmål om denne avtalen og om ID-merking av våre dyr.

Legg igjen en kommentar

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel