Skip to main content
Ukategorisert

Inviterer til kampanje fredag 23. november

Av 30. oktober 2018mai 10th, 2023Ingen kommentarer
BLACK FRIDAY FB cover

Etter fjorårets suksess med kampanje for ID-merking og kastrering i fjor høst, gjentar Dyrebeskyttelsen Norge kampanjen «Black Friday» for å få oppmerksomhet fra personer som ikke ønsker å bruke penger på katten sin.

Tekst: Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær Dyrebeskyttelsen Norge.
H østen 2017 hadde Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Nord-Trøndelag en vellykket kampanje for ID-merking og kastrering i samarbeid med en rekke dyreklinikker i distriktet. Kampanjen gikk under navnet «Black Friday» for å få oppmerksomhet fra personer som ikke ønsker å bruke penger på katten sin. Nå ønsker vi å gjenta suksessen flere steder i landet.

Hva er «Black Friday»?

Kampanjen «Black Friday» er i all hovedsak en opplysningskampanje, rettet mot katteeiere, politikere, næringslivet og befolkningen generelt. Intensjonen bak kampanjen er å få til ett blikkfang én dag i året for å få alles oppmerksomhet rundt problematikken med hjemløse dyr gjennom kastrering og ID-merking.
Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger sørger for at lokalpresse, lokale politikere, lokalt næringsliv og befolkningen for øvrig får informasjon om hvorfor katter skal kastreres og ID-merkes og at dette koster penger.

Opplysningsarbeid i over 40 år

Dyrebeskyttelsen Norge har arbeidet for kastrering og ID-merking av katter i 40 år og organisasjonen har aldri hatt så mange hjemløse dyr som i 2017, hvor rundt 7500 dyr fikk hjelp og 90 prosent av disse var katt. Fjorårets kampanje i Nord-Trøndelag var et svært vellykket prosjekt som nådde ut til mange. Etter 40 år med nitid arbeid mot hjemløshet hadde Dyrebeskyttelsen Norge over 11 millioner kroner i veterinærkostnader i 2017.
Dyrebeskyttelsen Norge sitt arbeid bærer frukter, men det tar veldig lang tid før vi ser store endringer. Antallet dyr som trenger hjelp er stort og dessverre i rask økning. Vår erfaring er at det tar ca. 15 år med en velfungerende lokalavdeling før man får bukt med utfordringen rundt hjemløse katter. Denne endringen skjer gjennom holdningsendring, politisk påvirkning og gjennom utstrakt hjelp til de hjemløse kattene. Selv med 28 lokalavdelinger over hele landet er det svært mange områder Dyrebeskyttelsen Norge ikke når fram til.

Ønsker flere ansvarlige dyreeiere

Noen vil kanskje kritisere navnet «Black Friday», men dette er et godt navn for å nå ut med holdningsskapende arbeid til personer man vanligvis ikke når ut til. Dyrebeskyttelsen Norge har jevnlig holdningskampanjer i forhold til at det er kostbart å ha et dyr. Det ikke gratis å eie en katt selv om katten ikke koster noe i innkjøp.
Vår opplevelse er dessverre at ved vanlige holdningskampanjer for kastrering og ID-merking, når vi ikke de katteierne vi ønsker å nå. Erfaringen til Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag var at de fikk favnet bredere.
Klinikkene bestemmer selv hvordan de ønsker å gjennomføre kampanjen og om dette skal være i form av mersalg, rabatt eller oppfølgning. Vi har sett at klinikker for eksempel har gitt fôr, helsesjekk etter 6 måneder, rabatt på første vaksine og «give aways».

Hva får klinikkene igjen for kampanjen?

Dyreklinikkene som velger å være med på kampanjen bestemmer selv hva slags tilbud de ønsker å gi på kampanjedagen. Katteeiere blir oppfordret til å ringe klinikkene som er med på kampanjen for å sette opp time. Dermed kommer klinikkene i kontakt med nye kunder og får en anledning til å promotere godt kattehold. Når kampanjetimene er fulle kan kunder settes opp på time utenfor kampanjetiden, selvfølgelig uten kampanjetilbudet. Klinikkene får forhåpentligvis en økt andel ID-merkede katter i sitt område og mer ansvarlige katteeiere som har en relasjon til klinikken.
Black Friday er en helhetlig holdningskampanje som promoterer ID-merking og kastrering av katter.  Dersom denne kampanjen blir sett på som en primær priskampanje, har budskapet vårt blitt misforstått. Det er frivillig for Dyrebeskyttelsen Norge sine 28 lokalavdelinger å være med på denne kampanjen.

Hvordan kan deres klinikk bli med på kampanjen?

De lokalavdelingene som ønsker å være med på kampanjen, tar selv kontakt med aktuelle dyreklinikker i sitt distrikt. Klinikker som ønsker å være med, kan også ta kontakt med Dyrebeskyttelsen Norges hovedkontor.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel