Skip to main content
search
0
Nyheter

Stortingsvalg 2017 – hvem er mest dyrevennlig?

Valgoversikt 2017 Dyrebeskyttelsen Norge

Å finne et parti som representerer alle dine verdier, er ikke lett. Dyrebeskyttelsen Norge har i løpet av Arendalsuka undersøkt hvilke av de store partiene som tenker mest på dyrevelferd.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide og Birgitte Fineid. 

 

S tortingsvalget 2017 nærmer seg med stormskritt. Dyrebeskyttelsen Norge har undersøkt de største politiske partiene, for å se hvem av dem som kommer til å jobbe mest for dyrenes velferd i perioden 2017-2021.
Hvert av partiene har fått en skår fra 1 – 10, ut i fra hvor mye dyrevelferd blir vektlagt i partiprogrammet, samt partienes svar på temaene under.
I forbindelse med at Dyrebeskyttelsen Norge var på Arendalsuka, benyttet vi muligheten til å stille representanter fra de ulike partiene disse spørsmålene:
 • Er dere for eller mot obligatorisk ID-merking av familiedyr?
 • Er dere for eller mot en styrt avvikling av pelsdyrnæringen?
 • Bør dyrevelferd ut av Mattilsynet
 • Er dere for eller mot et eget, landsdekkende dyrepoliti?
I tillegg har vi undersøkt hva de ulike partiprogrammene sier om disse temaene innenfor dyrevelferd:
 • Fangst av sjøpattedyr
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon
 • God forvaltning av rovdyr
 • Fokus på redusert kjøttinntak
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr

 

 

Miljøpartiet De Grønne – 9

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking (også i partiprogram)
 • For avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • For dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet (også i partiprogram)
 • For dyrepoliti (også i partiprogram)
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ja
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Ja
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ja
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ja
Oppsummering: Har et bredt fokus på dyrevelferd i sitt partiprogram. Når ikke helt til topps, da det ikke er noe om sjøpattedyr i deres program.

 

 

Sosialistisk Venstreparti – 8

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking
 • For avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • Ikke tatt stilling til dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • For dyrepoliti
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ja
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Ja
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ja
Oppsummering: Generelt godt fokus på dyrevelferd. Trekker noe ned at de ikke nevner sjøpattedyr i sitt program.

 

 

Rødt – 7

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking (også i partiprogram)
 • For avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • For dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet (også i partiprogram)
 • For dyrepoliti
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ja
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Ikke nevnt
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ja
Oppsummering: Svært positivt at de ønsker å sette fokus på hjemløse dyr i Norge ved innføring av obligatorisk ID-merking, samt at de ønsker et eget dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet. Trekker ned at de ikke tar stilling til rovdyrforvaltningen og sjøpattedyr.

 

 

Venstre – 7

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking
 • For avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • Ikke tatt stilling til dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • For dyrepoliti (også i partiprogram)
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – For videre fangst
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ikke nevnt
 • Fokus på besetningstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Ja
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ja
Oppsummering: Det er positivt at Venstre har tillagt dyrevelferd mye plass i sitt partiprogram. At de er for fangst av sjøpattedyr trekker ned.

 

 

Arbeiderpartiet – 5

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking
 • For avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • Mot dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • For dyrepoliti
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ja
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ikke nevnt
 • God forvaltning av rovdyr – ikke nevnt
 • Fokus på redusert kjøttinntak – ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – ikke nevnt
Oppsummering: Lite fokus på dyrevelferd i programmet, trekker opp at de ønsker avvikling av pelsdyrnæringen og bedre velferd i fiskeoppdrettet.

 

 

Fremskrittspartiet – 4

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking
 • Mot avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • For dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • For dyrepoliti (også i partiprogram)
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – For videre fangst
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Nei
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ikke nevnt
 • God forvaltning av rovdyr – Nei
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ja
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ja
Oppsummering: Lite fokus på dyrevelferd i sitt partiprogram, men positivt at de går kraftig inn for å styrke dyrs rettsvern gjennom et dyrepoliti.

 

 

Høyre – 3

Spørrerunde:
 • Bør utrede muligheten for obligatorisk ID-merking (også i partiprogram)
 • Mot avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • Ikke tatt stilling til dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • For dyrepoliti (også i partiprogram)
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ikke nevnt
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Ja
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ja
Oppsummering: Trekker ned at de ønsker fortsatt pelsdyroppdrett, samt at de er lite konkrete om hva de ønsker av forbedringer innenfor dyrevelferd. Trekker litt opp at de er for et eget dyrepoliti.

 

 

Kristelig Folkeparti – 3

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking
 • Mot avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • Mot dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • Ikke tatt stilling til dyrepoliti
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ja
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Nei
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ikke nevnt
Oppsummering: Lite fokus på dyrevelferd i sitt program. Trekker ned at de er for pelsdyrproduksjon, negativ forvaltning av rovdyr, samt at dyrepoliti ikke er nevnt.

 

 

Senterpartiet – 1

Spørrerunde:
 • Mot obligatorisk ID-merking
 • Mot avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • Mot dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • Mot dyrepoliti
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ikke nevnt
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Nei
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ikke nevnt
Oppsummering: Skremmende lite fokus på dyrevelferd generelt, bortsett fra i landbruket.

10 kommentarer

 • Torill sier:

  Det er merkelig et Fremskrittspartiet støtter pelsdyrnæringen…et paradoks når de har så godt på program på dyrevern ellers 🙁

  • Dyrebeskyttelsen Norge sier:

   Hei Torill,

   Det er dessverre flere av partiene som støtter videre drift av pelsdyrnæringen:( Vi håper imidlertid at de snart begynner å se til utlandet, hvor stadig flere land tar et standpunkt om å avvikle denne næringen.

 • Arnstein Koch-Engebretsen sier:

  Fint at dere setter fokus på dyrevelferd.
  Hva er god forvaltning av rovdyr?
  Hvilken definisjon har dere her?

  • Dyrebeskyttelsen Norge sier:

   Hei Arnstein,

   God forvaltning av rovdyr går ut på å bevare rovdyrene vi har. Dette er en valgoversikt sett ut i fra de arbeidsområdene som Dyrebeskyttelsen Norge jobber med, hvor vi ønsker strenge krav og begrunnelser til uttak av rovvilt i Norge. Flere av partiene på Stortinget har blant annet stemt for økt felling av ulv både innenfor og utenfor ulvesonen. Ved god forvaltning etter vårt øyemed, mener vi en forvaltning som respekterer at både mennesker og rovvilt hører til i Norge.

 • Yngvil Longva sier:

  Hei,
  Det stemmer ikke at ikke SV har skrevet noe om å redusere kjøttinntaket i sitt partiprogram: “Redusere kjøttforbruket i Norge. Vi vil forby salg av kjøtt med tap for å redusere matsvinnet og øke forståelsen for kostnaden ved å produsere kjøtt.”

  • Dyrebeskyttelsen Norge sier:

   Hei Yngvil,

   Vi har fokusert på det dyrevelferdsmessige perspektive i det å redusere kjøttforbruket til denne saken. Skulle dette være feil tolket, skal vi selvfølgelig endre dette i valgoversikten 🙂

 • Magnus sier:

  Hei, det er ikke riktig at Rødt ikke nevner god forvaltning av rovdyr. Se punkt 14.2 i arbeidsprogrammet fra 2017.

 • clinton sier:

  Hei, jeg heter Clinton Barkley, og jeg har engang hørt om dette tomme ATM-kortet, og jeg har aldri betalt noen interesse for det på grunn av mine tvil. Inntil en dag oppdaget jeg en hacking fyr kalt MAX. Jeg spurte om det tomme ATM-kortet. De fortalte meg at det er et kort programmert for tilfeldige penger trekker seg uten å bli lagt merke til og kan også brukes til gratis online kjøp av noe slag. Dette var sjokkerende, og jeg hadde fortsatt tvil. Så jeg prøvde det og ba om vilkårene og betingelsene. Fire dager senere mottok jeg kortet mitt og prøvde med nærmeste minibank i nærheten av meg, til min største overraskelse. Det virket som magi. Jeg var i stand til å trekke opp til $ 3000. Jeg følte meg bare at dette kan hjelpe de av oss som har behov for finansiell stabilitet. tomt minibank har virkelig forandret livet mitt. Hvis du vil kontakte dem, her er e-postadressen (atmcardservice43 @ gmail. com) Og jeg tror de vil også endre livet ditt.

Legg igjen en kommentar

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel