Skip to main content
search
0
Nyheter

Av 9. mars 2016mai 3rd, 2017Ingen kommentarer

Spesialenheten for politisaker henlegger nå saken mot Salten politidistrikt etter at to tjenestemenn avlivet en katt ved å slå den ihjel med batong.

Tekst: Linn Krogstad.
S  pesialenheten for politisaker henlegger nå saken mot Salten Politidistrikt etter at to tjenestemenn avlivet en katt ved å slå den i hjel med batong, senhøsten 2015.

Henlegger

Dyrebeskyttelsen Norge anmeldte Salten Politidistrikt samme dag som hendelsen fant sted. Du kan lese hele saken hos NRK her.

Organisasjonen mottok 08.03.16 en underretning fra spesialenheten for politisaker om at de nå ville henlegge saken.

– Det er klart vi er skuffet over avgjørelsen om å henlegge saken. Katten har i dette tilfelle vært utsatt for grove brudd på lov om dyrevelferd samt forskrift om avlivning av hund og katt. Dyret har vært gjennom store og unødige smerter, og det som følge av dårlig vurdering fra politiets side. Vi føler likevel at Spesialenheten har gjort en grundig jobb, og de konkluderer med henleggelse som følge av mangel på bevis på at tjenestemennene har handlet grovt uaktsomt. Vi er uenig i at det mangler bevis for sådan, men for vår del var det viktigste i denne saken ikke at tjenestemennene skulle bli straffet, men at politiet skulle ta en gjennomgang av sine rutiner slik at dette ikke ville skje flere dyr i fremtiden, sier Linn Krogstad, Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Vil ta en gjennomgang

I underretningen fra spesialenheten står det at saken har avdekket mulig mangel på opplæring og rutiner rundt håndtering av denne typen saker, og at saken sendes til administrativ gjennomgang. Krogstad er fornøyd med dette, og understreker at Dyrebeskyttelsen Norges ønske er at slike saker håndteres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte i fremtiden. Organisasjonen vil forsøke å kontakte politiet slik at veterinær Birgitte Fineid fra Dyrebeskyttelsen Norge kan bistå med råd og veiledning fra et dyrevelferdsmessig og faglig perspektiv ved gjennomgangen av rutinene.

Legg igjen en kommentar

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel