Sentralstyret

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon bestående av sentralstyre, sekretariat og en rekke lokalavdelinger. Sentralstyret har sammen med sekretariatet, ansvaret for det nasjonale interessepolitiske arbeidet. Sentralstyret og sekretariatet skal også bistå lokalavdelingene i deres arbeid. Sentralstyret er underlagt landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøter.

Medlemmer av sentralstyret vedtas ved avstemning ved det årlige landsmøtet. Alle i sentralstyret er representanter fra en av våre lokalavdelinger.

For året 2016/2017 består sentralstyret av følgende personer:

Styreleder:

  • Anne Lise Skoie Risøen, Dyrebeskyttelsen Norge Mandal

Nestleder:

  • Odd Harald Eidsmo, Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer

Styremedlemmer:

  • Solveig Madlen Johnsrud Smedsrud, Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark
  • Harald Small, Dyrebeskyttelsen Norge Fredrikstad
  • Hege Johansen, Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus
  • Bettina Astor, Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane
  • Heidi Sæther, Dyrebeskyttelsen Norge Tønsberg-Horten

Varamedlemmer:

  • Åshild Roaldset, Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø
  • Guro H. Aasbø, Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark.
  • Ann Kristin Asbjørnsen, Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus

Ønsker du å komme i kontakt med sentralstyret i Dyrebeskyttelsen Norge, vennligst send en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no