SentralstyretDyrebeskyttelsen Norges sentralstyre består av følgende personer.

Styreleder:
Anne Lise Skoie Risøen, Dyrebeskyttelsen Norge Mandal

Nestleder:
Odd Harald Eidsmo, Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer

Styremedlemmer:
Solveig Madlen Johnsrud Smedsrud, Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark
Harald Small, Dyrebeskyttelsen Norge Fredrikstad
Hege Johansen, Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus
Bettina Astor, Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane
Heidi Sæther, Dyrebeskyttelsen Norge Tønsberg-Horten

Varamedlemmer:
Åshild Roaldset, Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø
Guro H. Aasbø, Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark.
Ann Kristin Asbjørnsen, Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus 

 

Ønsker du å komme i kontakt med sentralstyret i Dyrebeskyttelsen Norge vennligst send en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no.