Reaksjoner rundt støtte om forbud

Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com


(Publisert 23.02.2017)

Reaksjoner rundt støtte om forbud

Vi har forståelse for at forslaget om forbud skaper sterke reaksjoner. Det er ikke vår intensjon å undergrave verdien av hjemløse dyr i andre land. Dyrebeskyttelsen Norge er fast bestemt på at alle dyr fortjener et godt hjem, uavhengig av bakgrunn. Forslaget fra Stortinget er fremmet av stortingsrepresentanter og Dyrebeskyttelsen Norge har ikke vært medvirkende i denne prosessen.

 

Bakgrunnen for forslaget

Bakgrunnen for forslaget om forbud kommer blant annet som en reaksjon på at dagens regelverk dessverre ikke gir tilstrekkelig beskyttelse mot smitte av alvorlige sykdommer og parasitter. Som følge av vårt medlemskap i EØS, kan ikke norske myndigheter kreve bevis på at dyrene har god nok beskyttelse mot rabies eller blodprøver som tester om dyrene er friske før de kommer til Norge.

Undersøkelser utført av Veterinærinstituttet i 2012 viste at mer enn halvparten av de hundene som ble testet (dette var lovlig importerte hunder), ikke hadde god nok beskyttelse mot rabies selv om de hadde blitt vaksinerte. 18% av disse hundene hadde ingen antistoffer i blodet, som kan bety at de ikke hadde fått rabiesvaksine før innreise til Norge, selv om vaksinen var registrert i passet

http://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2013/parasittologisk-og-serologisk-underskelse-av-prver-fra-gatehunder-importert-til-norge-fra-land-i-st-europa

 

Her kommer en forklaring og utdypelse til hvorfor vi valgte å støtte dette forslaget:

Det virker som om de negative reaksjonene har to hovedårsaker. Det ene er at det stilles spørsmål om det faktisk er en økt risiko ved import av gatehunder, hvor en del mener det i all hovedsak er skremselspropaganda. Det andre omhandler hva som er viktigst å fokusere på; risikoen for smitte eller å hjelpe de hjemløse hundene. Det diskuteres også hvordan man definerer «gatehund» og at det er ulovlig importerte hunder (smuglerhunder) som er hovedproblemet.

Forslaget til forbudet omhandler «gatehunder». Dette er en fellesbetegnelse stortingsrepresentantene har brukt på hjemløse hunder fra utlandet. Når det kommer til smuglerhunder er dette allerede ulovlig, og selvfølgelig et problem som må tas på alvor. Men det kan forståelig nok ikke lages et forbud mot noe som allerede er ulovlig.

 

Støtter alle hjemløse dyr

Dyrebeskyttelsen Norge har aldri sagt at vi ikke støtter hjemløse dyr i utlandet. Det er heller ikke signaleffekten vi ønsker å skape ved at vi støtter dette forbudet. Vi ønsker imidlertid å beskytte de dyrene vi har her i Norge, da dagens regelverk ikke er godt nok.

Når det gjelder hjemløse dyr i utlandet, oppfordrer vi til å hjelpe dyrene der de er. Inntil vi får på plass et regelverk som fungerer. Dette kan gjøres ved å støtte lokale dyrevernorganisasjoner. Når vi får henvendelse om dette, hjelper vi til med å sette personene i kontakt med organisasjonene i utlandet.

I Dyrebeskyttelsen Norges etiske plattform står det at organisasjonen først og fremst fokuserer på det enkelte individs velferd. Samtidig, under punkt 4.2 Hund, står det «DN skal motvirke avl, innførsel, omsetning og hundehold som åpenbart er egnet til å skape frykt eller medføre fare for mennesker eller andre dyr».

Dette tilsier at Dyrebeskyttelsen Norge skal motvirke innførsel av hundehold som kan medføre fare for mennesker eller dyr.

 

Får henvendelser fra fortvilte hundeeiere

Dyrebeskyttelsen Norge får med jevne mellomrom henvendelser fra fortvilte mennesker som ringer oss angående problemer med hunden de har anskaffet seg fra utlandet. Dette gjelder blant annet funn av sykdommer eller forfalskede papirer.

I slike tilfeller må hunden enten settes i karantene, den blir sendt tilbake eller så avlives den. Et opphold i karantene blir ofte veldig dyrt for hundeeier.

 

Norge er rabiesfri inntil videre

Over flere år har import av «gatehunder» blitt sett på som en risiko for landets smittestatus, blant annet rabies. Norge er så heldig å være i en situasjon hvor det så langt ikke er påvist en del alvorlige sykdommer og parasitter som finnes i mange andre land. Norge er også ett av få land som har status som rabiesfri.

Det er en stadig økende import av gatehunder, spesielt fra Øst -Europa. Fagekspertisen i Norge har lenge vært bekymret og advart mot den økte risikoen for alvorlige sykdommer og parasitter som kan følge med dyr fra utlandet.  All innførsel av dyr vil medføre risiko. Dessverre er det slik at hunder med ukjent bakgrunn og helsestatus, vil utgjøre en større helserisiko, enn en familiehund som reiser på ferie med eieren over landegrenser.

 

Det faglige grunnlaget for et forbud mot denne importen finner dere i lenkene under:

Den norske veterinærforening:
http://www.vetnett.no/veterinarforeningen-foreslar-stans-i-import-av-gatehunder1


Veterinærinstituttet:
http://www.vetinst.no/nyheter/veterinaerinstituttet-bekymret-for-okt-import-av-gatehunder

http://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2013/parasittologisk-og-serologisk-underskelse-av-prver-fra-gatehunder-importert-til-norge-fra-land-i-st-europa

http://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2012/importrisikovurdering-av-gatehunder-fra-st-europa

http://www.vetinst.no/nyheter/fremmed-parasitt-pavist-hos-hund-importert-fra-spania

 

Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) – Sveriges svar på Veterinærinstituttet:
http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/se-upp-for-import-av-gatuhundar


Mattilsynet:
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/farlig_hjerteorm_funnet_hos_hund_i_kristiansand.23908

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/artikkel_om_smuglerhunder_og_gatehunder__hundegruppa.19738/binary/Artikkel%20om%20smuglerhunder%20og%20gatehunder%20-%20Hundegruppa