Øye til øye

Relaterte linker 

Verdenspremiere for fotografier av hval i naturlig størrelse: Den største og mest detaljerte utstilling med undervannsbilder av hval noensinne!

14. - 16. august 2009 er verdenspremiere av Bryant Austins fotoutstilling ”Øye til øye – et nærmere blikk på hvaler”, på Litteraturhuset i Oslo.

Utstillingen kommer til å fokusere på bilder av vågehval, knølhval, og spermhval i naturlig størrelse. I tillegg spilles hvalsanger fra blå- og finnhval. Lyden og bildene blandes sammen for å skape en enestående opplevelse av en hvals liv.

Bli bedre kjent med disse fascinerende dyrene, og finn ut hvordan du kan være med på å beskytte dem gjennom kampanjen ”Det Store Bildet”.

Grip denne unike muligheten til å se verdens største dyr:

 

Austin har laget sine store fotografier ved hjelp av fotomosaikk, en metode inspirert av NASA. Først har han tatt bilder av hval på noen få meters avstand, deretter er fotografiene satt sammen til store bilder av hval i naturlig størrelse. For å oppnå et godt resultat var Austin avhengig av at hvalene tok kontakt med han av deres egne vilje. I dette arbeidet opplevde han mange unike øyeblikk.

”Jeg ønsker å oppheve det som er abstrakt med hval; mitt mål er å gjøre dem ekte. I tabloidpressen opplever vi hval gjennom små bilder og kort film som ikke klarer å overføre deres eksistens på noe mer enn en sjelden, blek, og abstrakt måte. Målet mitt er å presentere deres virkelige størrelse med alle de intrikate detaljene og teksturene. Dette gir en aktualitet og sensorisk realitet som gir videre et sterkt mentalt inntrykk. Publikum får mulighet til å se den overveldende størrelse av en hval. Samtidig er det mulig å se kroppens detaljer, særlig hvalens øye med sin bevissthet og følelse.”

- Bryant Austin

Bildene måtte tas på nært avstand for å fange opp de ekte fargene og de intrikate detaljene. Det viktigste for Austin ble å fange utrykket i øynene. Selv om hval har en stor kropp er deres øyne forholdsvis små. Austin har derfor kommet innen en armlengde av hval og sett dem rett i øynene. På så kort avstand til hvalene har Austin måttet stole på at de ikke ville skade ham.

Gjennom sitt arbeid ønsker Austin å rette mer oppmerksomhet mot hval som levende, følende pattedyr. Han vil gjerne at bildene skal vises i land som fortsatt driver med hvalfangst for å stimulere publikums interesse, respekt og engasjement for hval. Disse landene er hovedsakelig Norge, Island og Japan.

”Øye til øye – et nærmere blikk på hvaler” er et samarbeidsprosjekt mellom fotografen Bryant Austin, Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH – for dyrs rettigheter, og WSPA (World Society for the Protection of Animals). Alle gruppene ønsker å flytte fokuset fra å se på hval som et fangstobjekt til å se på disse dyrene som levende, følende individer. Vi mener at det er på tide at man ser på hval med nye øyne. Vi håper at denne utstillingen vil kunne være til glede og interesse for alle aldersgrupper og mennesker i samfunnet. Vi håper også at den vil bidra til debatt og nytenkning rundt norsk hvalfangst.

 

Hvalfangst

I tidligere tider har mange hvalarter blitt utsatt for overbeskatning. Som et resultat ble noen arter utryddet, og mange andre står nå i fare av utryddelse. Den internasjonale hvalfangstkommisjon (IWC) ble opprettet i 1946 for å bekjempe problemet. IWC vedtok et fangststopp (moratorium) for kommersiell hvalfangst i 1982 med virkning fra 1986. Norge reserverte seg mot fangststoppet, og driver fortsatt med kommersiell hvalfangst. Island har også gjenopptatt hvalfangst. Japan driver en omfattende forskningsfangst, og bruker kjøttet til mat.

Dyrebeskyttelsen Norge er motstandere av hvalfangst. Med dagens avlivingsmetoder er det ikke mulig å sikre en rask og effektiv død i hvert tilfelle. Ifølge opplysninger fra myndighetenes egne forskere er det 20 % av hvalene som ikke blir drept momentant. Data som Norge har rapportert til den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) viser at det i gjennomsnitt tar 2 minutter og 21 sekunder for en hval å dø. I noen tilfeller kan det ta opptil 1,5 timer. Med tanke på at Norge ønsker å være i verdensteten innen dyrevern, er det vanskelig å se at denne lidelsen kan være akseptabel.

Dyrebeskyttelsen Norge mener det er på tide at det norske publikum gjenopptar hvalfangstdebatten.