Lovbrudd, løgner og forverringer i pelsdyrnæringen

Foto: Dyrebeskyttelsen Norge / Nettverk for dyrs frihet
Foto: Dyrebeskyttelsen Norge / Nettverk for dyrs frihet


Pelsdyrnæringen bryter bevisst regelverket, har fabrikkert dokumentasjon på forbedringer og har gjort livet enda verre for dyrene på norske pelsfarmer. Dette kom for dagen i tirsdagens dokumentarfilm “Pels” på Brennpunkt på NRK.

Filmen gir et rystende innblikk i en lukket næring, gjennom opptak gjort av Frank Nervik. Han fikk opplæring hos pelsdyroppdrettere anbefalt av næringen selv.

- Opptakene avdekker hvordan pelsdyrnæringen systematisk og bevisst bryter regelverket, blant annet gjennom ulovlig avliving, manglende tilsyn og ulovlig håndtering av dyr. Jeg opplevde en næring uten respekt for offentlige krav, og ble lært opp til at det var nok å følge reglene "på papiret", sier Frank Nervik.

I Stortingsmelding om dyrevelferd (2002-2003) fikk pelsdyrnæringen en siste sjanse til å oppnå vesentlige forbedringer for å unngå avvikling. Utviklingen har derimot gått i motsatt retning.

- Pelsdyrnæringens fokus er på lønnsomhet og ikke på dyrevelferd. Dette har gitt en abnormt overvektig blårev, så tung at beina blir deformerte. Det har blitt flere dyr per bur, noe som hos minken har gitt mer aggresjon og skader, sier Nervik.

- Opptakene fra pelsdyrnæringen er nok et vitnesbyrd om uholdbare forhold i pelsdyrnæringen. Regjeringen bør nå erkjenne at å få ville rovdyr til å trives i nettingbur er en umulig oppgave. Fremfor å gi nye sjanser til et uakseptabelt dyrehold trenger vi en god plan for avvikling og omstilling til annet landbruk. Det arbeidet bør regjeringen ta fatt på nå, sier Odd Harald Eidsmo, rådgiver i Dyrebeskyttelsen Norge.

Siden 2008 har Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet avdekket graverende forhold i norsk pelsdyrnæring gjennom uanmeldte inspeksjoner.

Media kan kontakte Odd Harald Eidsmo på tlf. 95 76 06 72. Frank Nervik kan nås gjennom samme telefonnummer.