Dyrene trenger deg!

Dyrebeskyttelsen Norge trenger frivillige i arbeidet for dyr! Foto:istockphoto
Dyrebeskyttelsen Norge trenger frivillige i arbeidet for dyr! Foto:istockphoto


 

Vi trenger flere frivillige som er villige til å strekke ut en hånd til de som er overlatt til seg selv. Kanskje du kan bli fosterhjem eller bidra som frivillig i arbeidet for dyr? 

De frivillige i Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger utfører et omfattende praktisk arbeid for å hjelpe hjemløse dyr som katter, hunder, fugler, kaniner og gnagere. Lokalavdelingene drives av ildsjeler som gir av tid og krefter for å gjøre en forskjell for dyr i nød. Vi trenger deg med på laget for å gi hjemløse dyr i Norge en ny sjanse!

Mange valgmuligheter

Du har mange valgmuligheter hvis du ønsker å gi av din tid for å hjelpe dyr i nød. Alle våre lokalavdelinger trenger fosterhjem og du får oppfølging fra din lokalavdeling i forhold til transport, veterinær osv.  Et fosterhjem skal sørge for at dyret får et godt og trygt midlertidig hjem, mens lokalavdelingen leter etter et permanent omplasseringshjem.

 Alle kan bidra!

Alle frivillige i lokalavdelingene jobber ulønnet og bestemmer selv hvor mye de kan gi av sin tid og hvilke arbeidsoppgaver de har kapasitet til å ta på seg. Arbeidet kan bestå av praktisk arbeid på avdelingens hjelpesenter, dersom din nærmeste lokalavdeling har et hjelpesenter, eller det kan være arbeid av mer administrativ art. Flere lokalavdelinger er også ivrige til å stå på stand for å spre informasjon om dyrevernarbeid og verve nye medlemmer. Noen lokalavdelinger arrangerer lotteri eller basar og trenger hjelp med alt fra arrangementer til produksjon av gevinster.

 Kanskje du er god på å skrive? Gode kunnskaper om nett? Eller flink med hunder og adferd? Kanskje du kan være telefonvakt enkelte kvelder? Våre lokalavdelinger trenger hjelp til en rekke oppgaver og kanskje nettopp du kan bidra!