Brennpunkt-dokumentar om pelsdyrnæringen

Foto: Dyrebeskyttelsen Norge / Nettverk for dyrs frihet
Foto: Dyrebeskyttelsen Norge / Nettverk for dyrs frihet


Tirsdag 9. desember viste NRK dokumentaren "Pels" om norsk pelsdyrnæring. I to år jobbet Frank Nervik på flere norske pelsfarmer med skjult kamera og dokumenterte bevisste og systematiske lovbrudd.

De skjulte opptakene er gjort av Frank Nervik, som fikk innpass i pelsdyrnæringen under dekke av å ville starte egen pelsdyrfarm. I løpet av toårsperioden jobber han hos noen av de mest anerkjente pelsdyroppdretterne i landet. Her blir han vitne til omfattende og bevisste lovbrudd, slik som ulovlig håndtering av rev med tang, manglende tilsyn med skader, ulovlig avliving og ulovlig avl på sykelig overvektige dyr.

Filmen kan ses på NRKs nettsider.

Filmen viser også representanter for Dyrebeskyttelsen Norge som inspiserer pelsfarmer uanmeldt. Mer informasjon om inspeksjonene fra Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet finnes på forbypels.no.

Ingen bedringer i pelsdyrnæringen

I Stortingsmeldingen om dyrevelferd i 2002 sto et samlet Storting bak kravet om at pelsdyrnæringen måtte forbedre dyrevelferden vesentlig for at ikke avvikling skulle vurderes. I stedet for forbedringstiltak viser imidlertid dokumentaren hvordan pelsdyrnæringen har ført Stortinget bak lyset, blant annet ved fabrikasjon av dokumentasjon og bevisste regelverksbrudd som er vanskelige å oppdage for Mattilsynet.

Mattilsynet har reagert med forskrekkelse på dokumentaren.

Les mer om Frank Nerviks arbeid i pelsdyrnæringen.

Mandag 15. desember legger det regjeringsutsatte pelsdyrutvalget frem sin rapport, hvor mandatet var å utrede to alternative utviklingsveier for pelsdyrnæringen: Styrt avvikling eller bærekraftig utvikling. Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet har sammen sendt flere innspill til utvalget.

Dyrebeskyttelsen Norges arbeid for pelsdyrene
 
Dyrebeskyttelsen Norge har i en årrekke jobbet for nedleggelse av pelsdyroppdrett. Siden 2008 har organisasjonen gjennomført over 200 uanmeldte inspeksjoner på norske pelsdyrfarmer i samarbeid med Nettverk for dyrs frihet. Inspeksjonene har avdekket syke og lidende dyr på en rekke norske pelsfarmer og satt pelsdyroppdrett på dagsorden. Arbeiderpartiet, Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne ønsker i dag å avvikle pelsdyrnæringen.

Dokumentarfilmen "Pels" er produsert av Piraya og regissert av Ola Waagen. Råmaterialet til filmen er kontrollert og sluttproduktet redaksjonelt godkjent av NRK før visning. Opptak ble kun gjort på arbeidsplassen til pelsfarmere, ikke i deres private hjem.