KontaktFør du kontakter oss

Våre nettsider inneholder mye informasjon. Ved å undersøke om du kan få svar på ditt spørsmål fra nettsidene sparer du oss for tid som vi kan bruke på å hjelpe flere dyr.

Se om følgende er til hjelp:

Pressekontakt

Dyrebeskyttelsen Norges pressekontakt er tilgjengelig for blant annet kommentarer, bilder eller hjelp i forbindelse med saker om dyrevern. Vi bestreber oss på å være tilgjengelige for pressen til enhver tid. Hvis vi likevel er vanskelige å nå, vennligst legg igjen en beskjed og/eller send en e-post eller sms slik at vi kan ta kontakt igjen så snart som mulig.

Monica Dahlback
Mobil: 47 45 88 44 (NB! Kun for pressen. Andre henvendelser på dette nummeret vil ikke bli besvart)

Kontor tlf: 95 21 20 63 (ikke sms)

 


Jeg har funnet et skadet dyr.
Bring dyret til veterinær der det er mulig. Veterinærer har plikt til å hjelpe skadde dyr, også ville dyr. Ring eventuelt Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00. Ved skadet vilt kan også viltnemnda i kommunen kontaktes og politiet på tlf. 02800. Hvis du har funnet en skadet fugl Dyrebeskyttelsen Norge på tlf. 23139250 for kontaktinformasjon til lokale hjelpegrupper for skadde fugler. Ta eventuelt kontakt med Politiet for informasjon om hvem som har ansvar for skadet vilt i aktuell kommune. 

Jeg har mistanke om mishandling av dyr.
Mattilsynet og dyrevernnemnda er offentlig tilsynsorgan for dyr og dyrehold, og har plikt til å sjekke tips om dyremishandling. Hvis du mistenker dyremishandling ring dem på tlf. 22 40 00 00 (du kan være anonym) eller varsle Mattilsynet fra deres nettsider. Dyrevernsaker nedprioriteres ofte - forsøk derfor å sikre bevis slik som fotografier, film og vitner. Noen saker blir henlagt eller mangelfullt behandlet av det offentlige. Send derfor en e-post til Dyrebeskyttelsen Norge med beskrivelse av saken, og hold oss oppdatert om eventuell utvikling, slik at vi kan kontrollere om dyrene det gjelder har fått god nok hjelp.

Hva bør jeg se etter hvis jeg mistenker dyremishandling?
Vær føre var: Varsle om mistanken og be om at Mattilsynet undersøker saken, selv om du ikke vet med sikkerhet at det forekommer dyremishandling. Varsle også Dyrebeskyttelsen Norge. Dyremishandling kan for eksempel være:
- Hunder som bjeffer desperat over lenger tid.
- Dyr som ikke får mat, drikke eller tilstrekkelig stell.
- Husdyr som står i gjørme eller uten ly.
- Personer som sparker eller slår dyr, eller viser aggressjon overfor dyr.

Jeg har funnet et hjemløst dyr.
Undersøk først om dyret allerede har en familie. Se etter ID-nummer tatovert i øret eller mikrochip i nakken (scannere for å lese av mikrochip finnes hos Falck tlf (02222), veterinærer og Dyrebeskyttelsens lokalavdelinger). Slå opp et eventuelt id-nummer i Dyreidentitets register for å få kontaktinformasjon til dyrets familie. Undersøk også eventuelle funnet/savnet-annonser på dyrebar.no. Hvis dyret ikke har noen form for identifikasjon, kontakt nærmeste lokalavdeling i Dyrebeskyttelsen Norge. Husk at lokalavdelingene er frivillig drevet, og at telefontidene derfor kan variere. Se den enkelte lokalavdelingens nettside for mer kontaktinformasjon.

Jeg ønsker å omplassere et dyr.
Dyrebeskyttelsen Norge har normalt ikke kapasitet til å bistå med omplassering av dyr som allerede bor hos en familie. Vi må prioritere dyr som har akutt behov for hjelp, slik som hjemløse eller mishandlede dyr. Hvis du likevel ønsker å forhøre deg om mulighetene kan du kontakte nærmeste lokalavdeling. Dyrebeskyttelsen Norges hovedkontor omplasserer ikke dyr.
 

Kontaktinformasjon:

Dyrebeskyttelsen Norge
Konows gate 5
0192 Oslo

Telefon: 23 13 92 50

E-post: post@dyrebeskyttelsen.no

Spørsmål om medlemskap/- register: medlem@dyrebeskyttelsen.no 

Bankkonto:1644.18.48351
Gavekonto:1503.18.34705 (obs: nytt konto nr. fra januar 2015)

Organisasjonsnr: 971 277 475

Jeg ønsker å endre mitt medlemskap (adresseendring, oppsigelse, nytt medlemskap o.l.)
Send oss en e-post eller ring oss på tlf. 23139250 med ditt fulle navn og endringen. Oppgi gjerne ditt medlemsnummer. Du kan også endre medlemskapet selv ved å logge inn her.

 

Ansatte, hovedkontoret:
 

Monica Dahlback, Daglig leder og pressekontakt.
Tlf: 95 21 20 63 (ikke sms)

Birgitte Fineid, Veterinær.

Tlf: 90 75 41 98 (ikke sms)

Chan Wikstrøm, Kontormedarbeider og ansvarlig for nettbutikk.
Tlf: 95 23 50 19 (ikke sms)

Annette Bjørndalen Søreide, Kommunikasjonsrådgiver.

Tlf: 95 21 11 28 (ikke sms)

Lena Dyve Syvertsen, Medlemsansvarlig.
Tlf: 90 78 05 23 (ikke sms)

Inger Lise Hansen, Kontormedarbeider. 
Tlf: 95 16 29 76 (ikke sms)

Marianne LundeLokalavdelingsansvarlig. 

Tlf: 90 54 23 39 (ikke sms)

Eva Hustoft, Kontormedarbeider. (Permisjon)

Linda Pedersen, Informasjonsrådgiver og redaktør for "Dyrenes Verden" og "Dyrenes Forsvarer"(Permisjon) 

 

Vi har telefontid mandag til fredag fra 09.00 til 15.00.*

* I juli vil telefontiden være mandag til fredag fra 10.00 til 14.00