Organisasjon

Warning: Creating default object from empty value in ctools_term_breadcrumb() (line 138 of /var/aegir/platforms/pressflow-6.25/sites/all/modules/ctools/plugins/arguments/term.inc).

Siden 1859 har Dyrebeskyttelsen Norge arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse.

Gjennom informasjon, påvirkning og direkte hjelp til dyr i nød arbeider Dyrebeskyttelsen Norge for at dyr skal oppnå anerkjennelse som likeverdige enkeltindivider. Vi mener dyr har krav på grunnleggende rettigheter som sikrer dem rett til et liv for deres egen del, uavhengig av hvilken verdi de måtte ha for mennesker.

Vårt motto er «Respekt for individet». Der enkeltdyrene raskt forsvinner bak statistikk eller talemåter, er det vår oppgave å rette fokuset tilbake på enkeltdyret som trenger beskyttelse. Med dette utgangspunktet arbeider vi på en rekke arenaer for å avdekke og reagere på dyremishandling.

Nyheter

Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdeling i Nordland har reddet 16 hester fra å bli slaktet. Hestene stammer fra en gårdbruker som har fått pålegg om å legge ned dyreholdet på grunn av vanskjøtsel. Nå vrinskes det etter hjelp fra deg for å kunne gi hestene...
Hovednyhet
27.04.2011
Arbeiderpartiets landsmøte har stemt for en styrt avvikling av pelsdyroppdrett. Dette kan bety slutten på pelsdyroppdrett i Norge.Landsmøtet går inn for en styrt avvikling av peldyroppdrett i Norge. Pelsdyrbøndene skal få en overgangsperiode for å kunne...
Hovednyhet
10.04.2011
Pelsdyroppdrett er på agendaen på Arbeiderpartiets landsmøte i april. Hvis vi kan skape et flertall mot pels på Ap-landsmøtet kan vi se slutten på pelsdyroppdrett i Norge. Men pelsdyrene er avhengig av DIN hjelp!En rekke uanmeldte inspeksjoner de siste...
Hovednyhet
23.02.2011