Organisasjon

Siden 1859 har Dyrebeskyttelsen Norge arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse.

Gjennom informasjon, påvirkning og direkte hjelp til dyr i nød arbeider Dyrebeskyttelsen Norge for at dyr skal oppnå anerkjennelse som likeverdige enkeltindivider. Vi mener dyr har krav på grunnleggende rettigheter som sikrer dem rett til et liv for deres egen del, uavhengig av hvilken verdi de måtte ha for mennesker.

Vårt motto er «Respekt for individet». Der enkeltdyrene raskt forsvinner bak statistikk eller talemåter, er det vår oppgave å rette fokuset tilbake på enkeltdyret som trenger beskyttelse. Med dette utgangspunktet arbeider vi på en rekke arenaer for å avdekke og reagere på dyremishandling.

Nyheter

Hvert år støtter stiftelsen Lisa Kristoffersens Minde dyrevernformål med ca. 50.000 kroner. De siste årene har stiftelsen blant annet støttet prosjektet som avslørte de uholdbare forholdene på norske pelsfarmer, samt opplysningsarbeid rettet mot barn- og...
Hovednyhet
13.02.2011
- De har kniven på strupen. (...) Min støtte vil forsvinne den dagen det på nytt dokumenteres utilbørlige forhold.Slik lød det da landbruksminister Lars Peder Brekk i fjor ble konfrontert med bilder av lidende pelsdyr på norske pelsfarmer.For tredje året...
Hovednyhet
31.10.2010
Spis mer vegetarisk! lyder oppfordringen fra Kari Jaquesson.Trimdronningen fronter Dyrebeskyttelsen Norges nye kampanje for mer vegetarisk mat, og tok vår utfordring om en grønn uke på strak arm. Hennes opplevelser blogger hun om på Dyrebeskyttelsen...
Hovednyhet
06.09.2010