Sirkus

Nyheter

  Sirkus Arnardo besluttet før årets sesong å ikke leie inn elefanter til å opptre i sirkusmanesjen i Norge. Til Dagbladet sier Are Arnardo at elefanter vil forsvinne helt fra sirkus i Europa etter at det siden 1974 ikke lenger er lov nye elefanter...
Aktuelt
21.03.2014
El Salvadors regjering forbyr nå bruk av ville dyr som underholdning i sirkusmanesjen.  Ifølge organisasjonen Djurens Rätt er El Salvador det siste landet i rekken av flere Latinamerikanske land som forbyr ville dyr på sirkus. Også Bolivia, Colombia...
Aktuelt
16.08.2013
Etter lang tids kampanje fra dyrevernere og engasjerte politikere har nå myndighetene i England framlagt en plan for å forby ville dyr på sirkus fra 2015. Ifølge avisen The Guardian vil det fra 1. desember 2015 bli forbudt for omreisende sirkus å bruke...
Aktuelt
24.04.2013