Dyr og samfunn

Dyr har verdi for sin egen del.

Dyrevelferdsloven slår fast at "dyr har egenverdi, uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker". Respekt for dyr krever derimot mer enn ord: I Norge er det tillatt å holde dyr under uholdbare forhold, der de er frarøvet mulighetene til et liv på deres egne premisser. Men selv når dyr blir mishandlet på lovstridige måter har dyr et svakt rettsvern: Brudd på dyrevelferdsloven ender ofte med henleggelse eller bøter fremfor strengere bruk av lovens strafferammer. 

Dyrebeskyttelsen Norge mener at dyr har krav på grunnleggende rettigheter som sikrer dem rett til et liv for deres egen del, i tråd med egne behov. Dette innebærer blant annet at dyr ikke skal holdes på minimale nettingbur eller utsettes for pinsler i dyreforsøk. Det innebærer også å anerkjenne vår plikt til å behandle dyr som følende medskapninger, fremfor nyttegjenstander for mennesker.

Nyheter

Dyr som blir tatt fra eier for eksempel etter mishandling får ikke alltid en ny sjanse. Med dagens lovverk er det opptil tidligere eier om dyret skal bli omplassert eller dø. Dyrebeskyttelsen Norge har ved en rekke anledninger påpekt det problematiske ved...
Hovednyhet
21.03.2014
  Mattilsynet startet i mars sitt tilsynsprosjekt ”Dyrevelferd i hestehold”. Ifølge NRK.no Telemark er Mattilsynet bekymret over at hester blant annet gis bort gratis på Finn.no og vil nå kartlegge hvordan hestene behandles. Rundt 750...
Aktuelt
21.03.2014
En mann fra Vesterålen er nå dømt til å betale 14.500 i bot etter å ha drept sin egen katt med hammer. Ifølge NRK Nordland skal mannen ha vært sterkt beruset da han festet halen til katten i en søppelbøtte og slo katten i hodet med en hammer. I Vesterålen...
Aktuelt
20.02.2014