Reptiler kan bli tillatt

Publisert: 23.06.09
Mattilsynet vurderer å tillate hold av enkelte herptiler, det vil si reptiler og amfibier, i Norge. Dyrebeskyttelsen Norge mener en legalisering vil innebære fare for at flere dyr vil lide under vanskjøtsel, mishandling eller dumping, og arbeider for et fortsatt forbud mot hold av herptiler i Norge.


Hjem, kjære hjem?

Publisert: 22.06.09
Tusener av familiedyr er hjemløse i Norge. Katter, kaniner, rotter og marsvin er blant dyrene som dumpes og overlates til seg selv. Dyrene har dårlige odds for å klare seg ute, og er sårbare for mat- og vannmangel, sykdommer og skader. Samtidig er det kun frivillige som hjelper dyrene - det eneste tilbudet fra det offentlige er avliving. Med rapporten "Hjem, kjære hjem?" markerer Dyrebeskyttelsen Norge starten på


Vanskelig marked for hvalfangst

Publisert: 18.06.09
Hvalfangstnæringen møter et vanskelig marked både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig skaper nye ordninger for overvåkning og regulering av hvalfangsten dårligere dyrevelferd - i en næring som allerede er under kraftig kritikk fra verdens dyrevernorganisasjoner.


Selforbud i EU

Publisert: 18.06.09
Foto: IFAW
Foto: IFAW
Med 550 mot 49 stemmer vedtok EU-parlamentet i mai å forby handel med selprodukter i alle 27 medlemsland. Selv om forbudet fremdeles må behandles av EU-ministrene, antas det å kunne tre i kraft før jaktsesongen i 2010 starter. Avgjørelsen har støtte hos både opinion og dyrevernorganisasjoner, men Norge har protestert kraftig. Sjøpattedyrrådgiver Tanya Schumacher i Dyrebeskyttelsen Norge redegjør i denne artikkele
Syndiker innhold